Esas olarak yeni farmasötik ara ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi ile uğraşmaktadır.

Anti-kanser, kardiyovasküler, zihinsel hastalıklar ve diğer alanlarda yer alır

top_03
head_bg1
 • Ninhydrin hydrate

  ninhidrin hidrat

  N-(2-Klorofenil)-2-metil-4-[3-(2-kinolinil)-1,2,

  4-oksadiazol-5-il]-1-piperidinkarboksamid

 • Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate

  Etil 4-oksosikloheksankarboksilat

  etil4-oksosikloheksankarboksilat;
  SikloheksanonkarboksilikAsitEtilEster;
  4-SİKLOHEKSANONKARBOKSİLİK ASİT ETİL ESTER;

 • Benzethonium chloride

  benzetonyum klorür

  BENZETONYUM KLORÜR

  BENZİLDİSOBUTİİLFENOKSİETOKSİDİMETİLAMONYUM KLORÜR H2O;

  BENZETONYUM KLORÜR MONOHİDRAT;

  femerolkloridemonohidrat;

  OKTİLFENOKSİETOKSİETİL DİMETİL-BENZİL AMONYUM KLORÜR HİDRAT;

 • 5-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile

  5-Nitrobenzen-1,2-dikarbonitril

  4-nitrobenzen-1,2-dikarbonitril;

  3,4-Dicyanonitrobenzene;

  5-Nitro-1,2-benzendikarbonitril;

  Ftalonitril, 4-nitro;

  5-Nitrobenzen-1,2-dikarbonitril;

  1,2-Dicyano-4-nitrobenzen;

  4-nitroftalodinitril;4-Nitro-1,2-benzendikarbonitril;

  4-nitro-1,2-disiyanobenzen;

  4-nitro-ftalonitril;

  1,2-Benzendikarbonitril,4-nitro;

  p-nitroftalonitril;

  4-Nitroftalonitril

 • 5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde

  5-Kloro-2-nitrobenzaldehit

  Kloro-2-nitrobenzaldehit;

  5-kloro-2-nitro-benzaldehit;

  3-kloro-6-nitrobenzaldehit;

  6-nitro-3-klorobenzaldehit;

  4-Kloro-2-formilnitrobenzen;

 • 5-Aminoisophthalic acid

  5-Aminoizoftalik asit

  5-Aminoizoftalik asit;

  5-Aminobenzen-1,3-dikarboksilik asit;

  5-Aminoizoftalik asithidrat;

  AMİNOİZOFTALİK(5-)ASİT;

  5-AMİNOİZOFTALİK;

  5-AMİNOİZOFTALİK ASİT

 • 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde

  4-Hidroksi-3-nitrobenzaldehit

  4-Hidroksi-3-nitrobenzaldehit

  4-Hidroksi-3-nitrobenzaldeyde;

  4-OH-3-NO2-benzaldehit;

  3-NİTRO-4-HİDROKSİBENZALDEHİT

  4-hidroksi-5-nitrobenzaldehit;

  4-hidroksi-3-nitro-benzaldehit;

  3-NO2-4-OHC6H4CHO;

  4-Formil-3-nitrofenol;

  3-NO2-4-OHC6H3CHO;

  4-Formil-2-nitrofenol;

 • 4-Chlorothiophenol

  4-Klorotiyofenol

  4-Klorotiyofenol;

  Benzenetiyol, 4-kloro-;

  4-Kloromerkaptobenzen;

  4-klorobenzenetiyol;

 • 3-Nitrobenzotrifluoride

  3-Nitrobenzotriflorür

  3-Nitrobenzotriflorür;

  m-nitrotriflorometilbenzen;

  nitro-3benzotriflorür;

  3-triflorometil-1-nitrobenzen;

  m-Nitrotriflortoluol;

  3-nitrotriflorometilbenzen;

  3-NITROTRIFLUOROTOLUEN;

  3-Nitrobenzotriflor;

  m-Nitrotriflorotoluen;

  nitrobenzotriflorür;

  m-Triflorometil;

  M-NITROBENZOTRIFLUORIDE;

  Benzen, 1-nitro-3-(triflorometil)-;

 • 3-Mercaptopropionic acid

  3-merkaptopropionik asit

  3-merkaptopropanoik asit;

  3-Tiyopropion asit;

  Tiyohidrakrilik asit;

  B-TİOPROPİYONİK ASİT;

  3-merkaptopropionik;

  3-sülfanilpropanoik asit;

  3-Merkaptopropionik asit;

  3-Tiyopropiyonik asit;

  Tiopropionik asit;

  3-merkapto-propiyonik asit

 • 2-Octyl cyanoacetate

  2-Oktil siyanoasetat

  Siyanoasetik asit 1-metilheptil ester

  Oktan-2-il 2-siyanoasetat;

  Siyanoasetik asit izooktil ester;

 • 2-Nitrobenzenesulfonic acid hydrazide

  2-Nitrobenzensülfonik asit hidrazit

  2-Nitrobenzensülfonilhidra;

  m-Nitrofenilsülfonhidrazid;

  m-Nitrobenzolsulfonilhidrazid;

  3-nitro-benzensülfonik asithidrazid;

  3-nitrobenzensülfonhidrazid;

  3-nitrofenilsülfonohidrazid;

İPUÇLARI