Esas olarak yeni farmasötik ara ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi ile ilgilenmektedir.

Anti-kanser, kardiyovasküler, zihinsel hastalıklar ve diğer alanlarda yer alır

top_03
head_bg1
 • Bis(2-butoxyethyl)ether

  Bis(2-butoksietil)eter

  Bis(2-butoksietil)eter Bütan,1,1'-[oksibis(2,1-etandiiloksi)]bis-;

  Dibutileterdietilenglikolu;

  dibutileterdietilenglikol;

  Eter, bis(2-butoksietil);

  Eter, bis(butoksietil);

  eter,bis(2-butoksietil);

  eter,bis(butoksietil);1,1'-(oksibis(2,1-etandiiloksi))bis-butan

 • 18-Crown-6

  18-Taç-6

  18-Crown-6 1,4,7,10,13,16-HEXAOXACYCLOOCTADECANE;

  18-TAÇ 6-ETER;

  18-TAÇ-6;

  HEXAOXACYCLOOCTADECANE;

  CROWN-18-5-ETER;

  CROWN ETHER/18-CROWN-6;

  AKOS BBS-00004361;

  JACS-17455-13-9

İPUÇLARI