Esas olarak yeni farmasötik ara ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi ile ilgilenmektedir.

Anti-kanser, kardiyovasküler, zihinsel hastalıklar ve diğer alanlarda yer alır

top_03
head_bg1
 • N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
 • Hydrocortisone-Calbiochem

  Hidrokortizon-Calbiochem

  Hidrokortizon-Calbiochem;
  Hidrokortizon, Kromatografik Standart, Calbiochem;
  Hidrokortizon Asetat KirliliğiA;
  Prednisolone Impurity1 (Prednisolone EP ImpurityA);
  Prednisolone EP ImpurityA;

  21-Trihidroksipregn-4-ene-3;
  bileşikf(kendal);
  Kortanal

 • Terfenadine

  terfenadin

  TERFENADİN;

  a-[4-(1,1-Dmetiletil)fenil]-4-(hidroksidifenilmetil)-1-piperidinbütanol;

  A1lerplus;Triludma;

  ALFA-[4-(1,1-DİMETİLETİL)FENİL]-4-(HİDROKSİDİFENİLMETİL)-1-PIPERİDİNEBUTANOL;

  1-(p-tert-Bütilfenil)-4-(4'-(hidroksidifenilmetil)-1'-piperidil)-butanol;

  (R)-a-[4-(1,1-Dimetiletil)fenil]-4-(hidroksidifenilmetil)-1-piperidin-1-butanol;

  [R,(+)]-a-[4-(1,1-Dimetiletil)fenil]-4-(hidroksidifenilmetil)-1-piperidin-1-butanol

 • Pentoxyverine Citrate

  Pentoksiverin Sitrat

  Pentoksiverin 1-fenil-1-siklopentankarboksilik asit2-[2-(dietilamino)etoksi]etilester;

  1-fenil-1-siklopentankarboksilat;

  1-Fenilsiklopentan-1-Karboksilik asitdietilaminoetoksietilester;

  1-fenilsiklopentan–karboksilikasitdietilaminoetoksietilester;

  1-fenil-siklopentankarboksilikaci2-(2-(dietilamino)etoksi)etilester;

  1-fenilsiklopentankarboksilik asit2-(2-dietilaminoetoksi)etilester;

  Ucb2543;

  Urex

 • Levonorgestrel

  Levonorgestrel

  Levonorgestrel 13-etil-17-alfa-etinil-17-beta-hidroksi-4-gonen-3-on;

  13-etil-17-alfa-etinilgon-4-en-17-beta-ol-3-on;

  13-etil-17-hidroksi-19-dinor-alfa-pregn-4-en-20-yn-3-on(+)-1;

  17-alfa-etinil-13-beta-etil-17-beta-hidroksi-4-estren-3-on;

  mikrolüton;

  Norplant2;

  Norplantii;

  postacı

 • Hydrocortisone acetate

  hidrokortizon asetat

  Hidrokortizon asetat (11beta)-21-(Asetoksi)-11,17,21-trihidroksipregna-1,4-dien-3,20-dion;

  11,17-Dihidroksi-3,20-dioksopregn-4-en-21-ilasetat;

  11-beta,17-alfa-dihidroksi-21-asetoksipregesteron;

  11beta17alfa-Dihidroksi-21-asetoksipregesteron;

  17-alfa-hidrokortikosteron21-asetat;

  17alfa-Hidrokortikosteron-21-asetat;

  Kortizon Asetat EP Kirlilik A(Hidrokortizon Asetat);

  HydrocortisoneImpurity3(Hidrokortizon EP Impurity C)

 • Fudosteine

  fudostein

  FUDESTEİN;

  Fudostein(R)-2-Amino-3-(3-hidroksipropiltio)propionik asit;

  (2R)-2-amino-3-(3-hidroksipropilsülfanil)propanoik asit;

  (2R)-2-amino-3-(3-hidroksipropiltio)propiyonik;

  (2R)-2-azanil-3-(3-hidroksipropilsülfanil) propanoik asit;

  3-[(3-Hidroksipropil)tio]alanin;

  (r)-2-amino-3-(3-hidroksipropiltio) propiyonik asit;

  S-(3-HİDROKSİPROPİL)SİSTEİN

 • Ebastine

  ebastin

  ebastin

  4'-(1,1-Dimetiletil)-y-[4-(difenilmetoksi)piperidin-1-il]bütirofenon;

  4'-tert-Butil-y-[4-(difenilmetoksi)piperidino]bütirofenon;

  Ebastel-OD;

  LAS-90;

  IMp.A(EP):DifenilMetanol(Benzhidrol);

  EbastinKirlilik;

  1-butanon,1-(4-(1,1-dimetiletil)fenil)-4-(4-(difenilmetoksi)-1-piperidin;

  4'-tert-butil-4-(4-(difenilmetoksi)piperidino)bütirofenon

 • Danazol

  danazol

  DANAZOL;

  4-ANDROSTEN-[2,3-D]İZOKSAZOL-17-ALFA-ETİNYL-17-BETA-OL;

  17alfa-pregna-2,4-dien-20-yno[2,3-d]izoksazol-17-ol;

  (17A)-PREGNA-2,4-DIEN-2[2,3-D]ISOXAZOL-17-OL;

  17BETA-HİDROKSİ-2,4,17ALPHA-PREGNADIEN-20-YNO[2,3-D]İZOKSAZOL;

  17a-Etinil-17b-hidroksi-4-androsteno[2,3-d]izoksazol;

  bonzol

 • Clopidogrel Bisulfate

  Klopidogrel Bisülfat

  Klopidogrel hidrojen sülfat PLAVIX;

  SR-25990C;

  KLOPIDOGRELBISÜLFAT;

  KLOPIDOGRELHİDROJENSÜLFAT;

  KLOPIDOGRESÜLFAT;

  SR-25990C, Plavix, Metil(+)-(S)-a-(2-Klorofenil)-6,7-dihidrotieno[3Chemicalbook,2-c]piridin-5(4H)asetat,Hidrojen sülfat tuzu;metil2-( 2-klorofenil)-2-(6,7-dihidrotieno[3,2-c]piridin-5(4H)-il)asetat sülfat;

  (RS)-Klopidogrel bisülfat

İPUÇLARI